SMS Arkitekter AS

Parallelloppdrag – Vestre Havn

PowerPoint-presentasjon

Foto: Anders Martinsen / Kristiansand kommune

SMS arkitekter deltar i gruppe med Rambøll og L2 Arkitekter, i parallelloppdrag om Vestre Havn – Kristiansand.

Utdrag fra program utarbeidet av Kristiansand kommune:

«Arbeidet med kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn ble igangsatt i 2008. En samlet kommunedelplan skulle erstatte både Havneplanen fra 1995 og Kvadraturplanen fra 1999. Ved sluttbehandling i juni 2012 var det en del uavklarte forhold rundt arealbruken i Vestre Havn, og planen ble derfor delt i 2; del 1 – Kvadraturdelen og del 2 – Vestre havn. Bystyret gjorde et endelig vedtak for del 1 den 12.februar 2014.
Bystyret vedtok 18. februar 2015 planprogrammet for kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2.
Viktige tema for det videre arbeidet er transformasjon av havneområder, transport, kulturminner/historie, byform og struktur.

Parallelloppdraget gjennomføres som del av planarbeidet,
for å få frem forslag til overordnet byplanprinsipp og løsninger som
kan bearbeides og videreføres i kommunedelplanen for Vestre havn i et langsiktig perspektiv. Med langsiktig perspektiv menes her at oppdraget skal fokusere på situasjonen etter at containerhavna er flyttet ut av området. Fergehavn og cruisehavn skal fortsatt være lokalisert i området.
Hensikten med å gjennomføre idéfasen i form av parallelle
oppdrag er å sikre godt tilfang og et stort spekter av ideer og
løsningsmuligheter for dette sentrale transformasjonsområdet i Kristiansand.»

Utkastet fra parallelloppdraget vil bli presentert før sommeren 2016.

%d bloggere like this: