SMS Arkitekter AS

Universitetet i Agder, Musikkonservatoriet

UiA_15 copy

Prosjektnavn: “Sigurd Køhns Hus”
Funksjon: Universitet
År: 2010
Sted: UiA Campus Kristiansand, Gimlemoen 25K.
Oppdragsgiver: Statsbygg
Størrelse: 4.000 m2 BTA

Sigurd Køhns hus, fakultet for kunstfag, avdelinger for rytmisk og klassisk musikk, fremstår som et sluttet og selvstendig volum som samtidig forholder seg til eksisterende bygg på campus UIA. Programmet, tomtens kvaliteter og dagslysforhold har resultert i en 4etasjes blokk med midtkorridor for arbeids- og øverom. Blokken flankeres på langsiden mot vest av de største samspillrommene som ligger på rekke langs en gjennom- og overlyst inngangsone/ vrimlehall. Med sin løsrevne plassering er salene gitt påkrevd høyde, individuelt uttrykk mht form og materialvalg og dermed resultert i en oppløst fasade langs veien. Det er lagt stor vekt på å finne en gunstig plassering av samspillsaler og studioavdeling. De akustisk mest krevende arealene er lagt til under- og 1. etasje, med de lettere konstruksjonene i 2. og 3etg.

Teglfasaden gjennomhulles av vertikale vindusformater plassert i en innbyrdes avstand med utgangspunkt i en fast rytme bestemt av teglformatet, men med fri tilpasning til de enkelte romstørrelser og til de innvendige lydskilleveggenes skrå plassering. Denne organiserte uregelmessigheten gir liv til fasaden og er fleksibel i bruk.

Undervisnings- og øverom er bygget opp som en boks-i-boks konstruksjon, altså hvert rom med gulv, vegger og tak uten lydoverførende kontakt med tilliggende bygningsdeler.

UiA_01 UiA_02 UiA_03 UiA_04 UiA_05 UiA_06 UiA_07 UiA_08 UiA_09 UiA_10 UiA_11 UiA_12 UiA_13 UiA_14  UiA_16 copy UiA_17 copy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: