SMS Arkitekter AS

Solkollen Barnehage – Hånes Frikirke

H_09Prosjektnavn: “Solkollen Barnehage – Hånes Frikirke”
Funksjon: Barnehage og kirkebygg
År: 2010 – 2012
Sted: Hånesveien, Kristiansand.
Oppdragsgiver: Solkollen Barnehage AS

Bygget er delt i 2 hoveddeler. Den østre fløyen med barnehage i 2 etasjer er skilt ut som egen brannseksjon. Gymnastikksal og kirkesal er prosjektert for sambruk ved større tilstelninger. Administrative funksjoner er lagt til 2. etasje over kafeteria og vestibyleområdet. Intensjonen ved detaljplanleggingen av Solkollen barnehage og Hånes frikirke har vært at alle arealer skal være tilgjengelig for alle uavhengig av fysisk yteevne og alder. Kompleksiteten ligger i et sammensatt program, flere forskjellige brukergrupper og en utfordrende tomt med store høydeforskjeller.

H_06 H_07 H_08H_01 copy

H_02 copy

H_05 copy   H_03 copy H_04 copy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: