SMS Arkitekter AS

Kristiansand International School

Prosjektnavn: “Kristiansand International School”
Funksjon: Undervisning
År: Byggestart 2013
Sted: Kongsgård Allé, Kristiansand.
Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS
Størrelse: 2.000m2 BTA

Detaljprosjektering bygningsfysikk av skolebygg med passivhus-standard 2013. Vektlegging av energieffektivitet, forebygging av kuldebroer, diffusjonstetthet samt lufttetthet. Sammenhengende diffusjons- og lufttetthet gjennom alle bygningskomponenter og ulike konstruksjonstyper ble viet stor oppmerksomhet. Alle byggets vesentlige snitt og detaljer ble prosjektert av oss og uavhengig kontroll av prosjektering ble utført av Rambøll Norge ved ing. energiteknologi Andreas Brøvig og siv.ing. Bjørnar Heiskel uten vesentlige anmerkninger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: